GOLDING s.r.o. Pribinova 737, 960 07 Zvolen, IČO: 36 619 132, e-mail:

I N F O    a    K o n t a k t y


- Názov firmy:      GOLDING s.r.o.

- Adresa:              Pribinova 737, 960 07 Zvolen

- IČO:                   36 619 132

- DIČ:                   2021736354

- IČ DPH :            SK 2021736354

- Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 8464/S

- Tel.                     Prosím, použite kontaktný formulár   

- e-mail:                     

GOLDING s.r.o. KONTAKTY

Na tejto stránke nájdete kontakty na firmu GOLDING s.r.o. a jej predstaviteľov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


Copyright and Design © 2003-2013 GOLDING s.r.o. Zvolen, Slovakia